top of page
Y.jfif

איזבל מורה - Ysabel Mora

באיזבל מורה מעצבים  קולקציות שמתאימות לכל  צורת גוף וצורת חיים

תוך תשומת לב בלתי מתפשרת לאיכות המוצר ולפרטים הקטנים.

החברה מבוססת על ערכי שוויון, 59% מהעובדות הן נשים ו-57% מהן תופסות תפקידי ניהול רלוונטיים

bottom of page